วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 11/08/2565 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.9+750 - กม.10+700 และ ระหว่าง กม.12+350 - กม.13+720
2 17/12/2564 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3374 บริเวณ โรงเรียนอนุบาลบางสะพาน - หมู่บ้านสาลิกาการ์เด้น
3 15/12/2564 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.4 บริเวณ บจก.อึ้งง่วนไต๋อีซูซุเซลล์ สาขาบางสะพาน - สายนัทที รีสอร์ท
4 14/12/2564 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3459 บริเวณ สามแยกบ้านกรูด - ร้านคอมพิวเตอร์ บ้านคอม.เน็ท
5 13/12/2564 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ทล.3218 บริเวณ วัดเพชราวุธ - หมู่บ้านศิลปิน
6 08/11/2564 โครงการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง
7 04/11/2564 โครงการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง
8 04/11/2564 โครงการ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัยบนทางหลวง
9 22/09/2563 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (บริเวณแยกยางชุม)
10 21/09/2563 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
11 05/08/2563 กิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
12 23/07/2563 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
13 14/07/2563 ปิดการจราจรบริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง กม.250+863 ขาล่องใต้
14 23/06/2563 ประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
15 10/06/2563 นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ