วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 22/09/2563 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง (บริเวณแยกยางชุม)
2 21/09/2563 โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
3 05/08/2563 กิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
4 23/07/2563 ปรับปรุงซุ้มเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
5 14/07/2563 ปิดการจราจรบริเวณสะพานบ้านเขาโป่ง กม.250+863 ขาล่องใต้
6 23/06/2563 ประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
7 10/06/2563 นายสมัย โชติสกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ติดตามความก้าวหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้ามจุดตัดทางรถไฟ
8 25/05/2563 ร่วมให้สัมภาษณ์และลงพื้นที่ถ่ายทำ “รายการสถานีปลอดภัย” ทางช่อง 7HD.
9 23/04/2563 ประชุมหารือเกี่ยวกับรูปแบบการจราจร ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ที่กม.0+420 บริเวณโค้งพระจันทร์
10 02/04/2563 โครงการงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.7+750 - กม.9+750
11 01/04/2563 โครงการปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทล.3218 ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.13+720 - กม.15+000
12 31/03/2563 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 2 ระหว่าง กม.232+200 - กม.233+700
13 30/03/2563 โครงการยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทล. 4 ตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ตอน 1 ระหว่าง กม.228+700 – กม.229+600
14 17/03/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) เพิ่มมาตรการคัดกรองสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19
15 20/02/2563 โครงการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับโครงการก่อสร้างสะพานข้ามทางแยกต่างระดับวังยาว ทล. 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ที่กม.237+099