วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ยินดีต้อนรับ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน)
ลงวันที่ 03/12/2562

แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) ยินดีต้อนรับ นายนรงฤทธิ์ พรหมประดิษฐ์ ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์


'