วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
กิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)
ลงวันที่ 05/08/2563

นายเศรษฐ์ จันทอาด รองผู้อำนวยการแขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำกิจกรรม 5 ส. วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ดำเนินกิจกรรม 5 ส. อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของกรมทางหลวง โดยมี นายสมพร รัตนบุรี ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 15 เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม


'