วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
โครงการ การมีส่วนร่วมของประชาชน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม
ลงวันที่ 21/09/2563
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ที่กม.276+120 (บริเวณแยกยางชุม)
 
วันอังคาร ที่ 22 กันยายน 2563
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 11.30 น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหาดขาม

'