วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน (ครั้ง 4) 01/04/2565 ท.4/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 3) 04/03/2565 ท.3/2565 (ครั้งที่ 3) แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อ ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน 20/01/2565 ท.2/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวนหนึ่งรายการ 01/11/2564 333/35/65/09 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนเจ็ดรายการ 01/11/2564 33/60/65/05 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/09/2564 3333/60/64/415 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 4) 20/08/2564 ท.4/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) 29/07/2564 ท.3/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ยกเลิกการขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) 22/06/2564 ท.2/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์-ปราณบุรี ตอน ๗ ที่ กม.๒๘+๗๕๐ ปริมาณง 08/12/2563 หห.46/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+013 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2563 333/-/63/364 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.385+800 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 23/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๓+๓๐๐ - กม.๓๓๐+๓๐๐ ปริมาณ ๘ แห่ง (๑๘๕ ต้น) 16/04/2563 eb - หห. 29/2563 ลว. 7 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 22 รายการ