วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ งานอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุทางถนน รหัสงาน ๓๑๔๓๐ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์-ปราณบุรี ตอน ๗ ที่ กม.๒๘+๗๕๐ ปริมาณง 08/12/2563 หห.46/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+013 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2563 333/-/63/364 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.385+800 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 23/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปี 2563 งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๐๓+๓๐๐ - กม.๓๓๐+๓๐๐ ปริมาณ ๘ แห่ง (๑๘๕ ต้น) 16/04/2563 eb - หห. 29/2563 ลว. 7 เม.ย. 63 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวงปี 2563 รหัสงาน 25800 งานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 37 ตอนควบคุม 0200 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม. 28+500 - กม.28+900 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 24/05/2562 eb-หห.35/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี 2562 ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+010 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2562 eb-หห.34/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.216+350 - กม.216+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 12/03/2562 eb-หห.31/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักร/ยานพาหนะชำรุด จำนวน ๓ รายการ (ครั้งที่ ๔) 12/03/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ปี ๒๕๖๒ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.๒๔๑+๐๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 05/03/2562 eb-หห.30/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปี 2562 รหัสงาน 25300 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0601 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.216+350 - กม.216+800 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 17/01/2562 eb-หห.26/2562 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 13 จาก 13 รายการ