วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 04/06/2563 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1108 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 04/06/2563 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1108 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 05/05/2563 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/914 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 07/04/2563 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/670 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 10/03/2563 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/481 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 03/02/2563 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/217 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 07/01/2563 สทล.15ขท.ประจวบคีรีัขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/34 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 06/12/2562 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2926 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 07/11/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2699 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2562 02/10/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/2430 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฏาคม 2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1968 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนสิงหาคม 2562 09/09/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)/พ.2/2203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2562 05/07/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1689 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๒ 06/06/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1426 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2562 24/05/2562 สทล. 15 ขท. ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/1215 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 18 รายการ