วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 02/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกรกฎาคม 02/08/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนมิถุนายน 2565 30/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื่้อจัดจ้างเดือนพฤษภาคม 2565 01/06/2565 สทล.๑๕ ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือนเมษายน 2565 03/05/2565 สทล.15ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 สรุปผลการดำเนินการจัดวื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 05/04/2565 สทล.๑๕ ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 01/03/2565 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 07/02/2565 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 04/01/2565 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 สรุปผลจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ 01/12/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2564 02/11/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2564 01/10/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2564 01/09/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2564 05/08/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2564 01/07/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 44 รายการ