วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2565 ถึงเดือน มิ.ย. 2565 (ไตรมาสที่ 3) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/06/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕ ไตรมาส ๒ 05/04/2565 สทล.๑๕.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ไตรมาส ๑ 04/01/2565 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน กรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 ไตรมาส 4 01/10/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เมษายน 2564 ถึง มิถุนายน 2564 ไตรมาส 2 01/07/2564 สทล.15.ขท.ประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2564 ไตรมาส 2 06/04/2564 สทล.๑๕ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ตค.2563 ถึง เดือน ธ.ค. 2563 ไตรมาส 1 06/01/2564 สทล.15ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน).๑/พ.๒/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2563 ถึง เดือน ก.ย. 2563 ไตรมาส 4 30/09/2563 สทล.15ขท.ประจวบคีรีัขันธ์(หัวหิน).1/พ.2/- แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2563 ถึงเดือน มิ.ย. 2563 ไตรมาส 3 01/07/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างฯ ประจำไตรมาศที่ 2 (มกราคม 2563 - มีนาคม 2563) 21/04/2563 สทล.15 ขท.ประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) 1/พ.2/18/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือนตุลาคม 2562 ถึงเดือนธันวาคม 2562 07/01/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ก.ค. 2562 ถึงเดือน ก.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน เม.ย. 2562 ถึงเดือน มิ.ย. 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/07/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่างเดือน ต.ค. 2561 ถึงเดือน มี.ค. 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2562 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 14 จาก 14 รายการ