วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างเหมาทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทล.4 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาวที่ กม.214+950 (หน้าโรงเรียนวังไกลกังกล) และระหว่าง กม.218+400 - กม.220+600 (เป็นช่วงๆ) 01/09/2565 333/-/65/395 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 จ้างเหมาตีเส้นทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางทล.3459 ตอนสามแยกบ้านกรูด - ปากคลองบ้านกรูด ที่กม.10+240 29/08/2565 333/-/65/392 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 จ้างเหมาตีเส้นทำเครื่องหมายจราจรบนผิวทางตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณทล.3168 ที่กม.0+051 29/08/2565 333/-/65/391 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรตอน หนองหมู - ห้วยยางที่ กม.0,กม.309+143 19/08/2565 333/-/65/384 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.0,กม.309+143 19/08/2565 333/-/65/384 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 จ้างเหมา CLEARING AND GRUBBING ใน ทล. 37 ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรีระหว่าง กม.31+500 - กม.47+468 17/08/2565 333/-/65/382 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งป้าย กม.ย่อยใน ทล. 3218 ตอนหัวหิน - โป่งแย้ระหว่าง กม.15+000 - กม.31+500 16/08/2565 333/-/65/380 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 จ้างเหมาติดตั้งหมุดสะท้อนแสงใน ทล. 4 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาวระหว่าง กม.234+500 - กม.236+700 16/08/2565 333/-/65/379 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจรตอน ห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.222+000 09/08/2565 333/-/65/368 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 จ้างเหมาซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างและไฟสัญาณจราจรตอน ห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.368+680 - กม.369+240 04/08/2565 333/-/65/363 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 จ้างเหมางานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน บนทางหลวงหมายเลข 4ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.85+664 - กม.385+812 RT. 01/08/2565 333/-/65/354 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๘+๗๗๐ - กม.๓๙๑+๒๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 22/07/2565 หห.53/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน -น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๘-๗๗๐ - กม.๓๙๑-๒๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน ๑ แห่ง(๓,๔๓๒ เมตร) 22/07/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างเหมางานขจัดคราบยางสะสมบนผิวทางและเพิ่มความเสียดทาน บนทางหลวงหมายเลข 4ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ระหว่าง กม.299+740 - กม.300+290 RT. 12/07/2565 333/-/65/331 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.256+000 - กม.258+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 12/07/2565 eb-หห.16/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 328 รายการ