วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 333/35/64/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 9 รายการ 07/04/2564 333/85/64/212 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2564 333/60/64/210 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 333/35/64/211 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2564 333/60/64/207 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2564 33/60/64/207 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 333/35/64/205 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 333/35/64/206 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 จ้างเหมาทำรั้วสำนักงานหมวดทางหลวงทับสะแก 01/04/2564 333/-64/204 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 333/35/64/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม. 324+100 24/03/2564 333/-/64/202 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 333/45/64/200 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/03/2564 33/60/64/199 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างซ่อมป้ายเตือนทางร่วมและหลักกันโค้ง ใน ทล.๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.๓๙๖+๐๐๐ (งานบูรณะทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 333/-/64/23 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 จ้างซ่อมเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวป้ายเตือนที่กลับรถข้างหน้า , หลักกันโค้ง และต้นไม้ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน ห้วยยาง - บางสะพานที่ กม.355+600 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 15/03/2564 333/-/64/24 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,039 รายการ