วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนสองรายการ 27/09/2565 333/40/65/433 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนสี่รายการ 27/09/2565 333/40/65/432 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 27/09/2565 333/20/65/431 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 333/40/65/429 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวนแปดรายการ 26/09/2565 333/40/65/430 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 333/60/65/427 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 333/35/65/428 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 20/09/2565 333/35/65/425 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 ซื้อวัสดุเฃื้อเพลิงและหล่อลื่นจำนวนหนึ่งรายการ 20/09/2565 333/35/65/424 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนหนึ่งรายการ 19/09/2565 333/35/65/421 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อสายยางส่งน้ำขนาด 2''x15 เมตร 16/09/2565 333/30/65/100 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวนหนึ่งรายการ 15/09/2565 333/60/65/417 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 จ้างซ่อมเครื่องจักรและยานพาหนะจำนวน 1 คัน หมายเลข 44-9435-14-6จำนวน 4 รายการ 15/09/2565 333/-/65/91 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนสองรายการ 14/09/2565 333/40/65/416 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวนเก้ารายการ 14/09/2565 333/60/65/415 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,655 รายการ