วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวนหนึ่งรายการ 26/09/2565 333/40/65/429 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจรตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.0,กม.309+143 22/08/2565 333/-/65/384 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อใบมีดตัดหญ้าและหัวเทียน 18/07/2565 333/30/65/59 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว,ราวกันอันตรายตอนห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.365+100 ด้านซ้ายทาง(ร่องกลาง) (งานบูรณะทรัพย์สิน) 08/06/2565 333/-/65/21 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวนหนึ่งรายการ 20/05/2565 333/35/65/256 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ยางนอก+ยางใน ขนาด 10-20-16 PLY 12/11/2564 333/30/65/9 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 03/09/2564 333/60/64/399 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 จ้างเหมาปรับระดับผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.237+175 - กม.237+296 ด้านซ้ายทางและระหว่าง กม.237+165 - กม.237+400 ด้านขวาทาง 25/08/2564 333/-/64/381 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 น้ำมันหล่อลื่น API CI-4/10W-30 จำนวน 100 ลิตร 25/08/2564 333/35/64/53 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น 2T จุ 1 ลิตรและAPI SL/15W-40 จำนวน 50 ลิตร 25/08/2564 333/35/64/52 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 11/08/2564 333/60/64/361 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 10/08/2564 333/60/64/361 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/07/2564 333/35/64/310 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งเดี่ยว ใน ทล.4ตอน หนองหมู-ห้วยยาง ที่กม.335+500 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/06/2564 333/-/64/49 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 4 รายการ 15/06/2564 333/45/64/291 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 31 รายการ