วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2564 33/60/64/207 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 333/35/64/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๖๔+๔๖๕ - กม.๒๖๗+๒๓๔ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 eb-หห.../2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ โครงการยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๓๓๒+๐๐๐ - กม.๓๓๕+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 eb-หห.../2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รหัสงาน ๑๑๑๐๐ กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๖๐+๘๑๐ - กม.๒๖๑+๘๓๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 13/11/2563 eb-หห.../2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 แบตเตอรี่พร้อมประจุไฟขนาด 12V75AH 04/11/2563 333/30/64/2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง น้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9000 ลิตร รวม 1 รายการ 30/10/2563 333/35/64/4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 งานจ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ในทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+013 ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/08/2563 333/-/63/364 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 จ้างเหมาติดตั้งป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา ทล.4 ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ที่ กม.221+500 จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 จ้างเหมาติดตั้งไฟกระพริบโซล่าเซลล์, ป้ายเตือนหัวเกาะพร้อมเสา และป้ายสะท้อนแสง ทล.4 ตอนวังยาว - หนองหมู ที่ กม.241+400 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 จ้างเหมาติดตั้งร่าวกันอันตราย ทล.4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.277+400 ด้านซ้ายทาง จำนวน 1 งาน (งานบูรณะทรัพย์สิน) 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างกิ่งคู่ พร้อมอุปกรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.380+950 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.386+220 ด้านขวาทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 24/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 จ้างเหมาติดตั้งราวกันอันตราย ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ที่ กม.385+800 ด้านซ้ายทาง (งานบูรณะทรัพย์สิน) จำนวน 1 งาน 23/04/2563 - แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 15 รายการ