วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุก่อสร้างจำนวนหนึ่งรายการ 01/09/2565 333/60/65/396 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานราวกันอันตราย ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๕ ตอนบางสะพาน - น้ำรอด ระหว่าง กม.๓๘๘+๗๗๐ - กม.๓๙๑+๒๓๐ (เป็นช่วงๆ) ปริมาณงาน 01/08/2565 หห.53/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนกิจกรรมหลัก การลดปัจจัยเสี่ยงจากอุบัติเหตุทางถนน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0602 ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.256+000 - กม.258+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง (116 ต้น) 21/07/2565 eb-หห.16/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน (ครั้ง 4) 09/03/2565 ท.4/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ประกาศกรมทางหลวง เรื่อง ขายทอดตลาดรถยนต์ชำรุด (รถวิทยุตำรวจทางหลวง) จำนวน 3 คัน (ครั้งที่ 3) 10/02/2565 ท.3/2565 (ครั้งที่ 3) แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตร กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางขนส่งสินค้าการเกษตร กิจกรรมย่อย งานขยายทางจราจร ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๗ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๑๐+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 27/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเพิ่มศักยภาพการอำนวยความสะดวกในแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมหลักพัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อยงานเสริมผิวแอสฟัลต์ทางหลวงหมายเลข 3168ตอนควบคุม0100ตอนปราณบุรี-ปากน้ำปราณระหว่าง กม.10+325 กม.11+350 ปริมาณงาน 1 แห่ง 27/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 การจ้างก่อสร้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๙ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนสามแยกบางสะพาน-ชายทะเล ระหว่าง กม.๔+๖๐๐ - กม.๑๑+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 15/02/2565 หห.51/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานฯ กิจกรรมหลัก พัฒนาเส้นทางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมย่อย งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทางทางเท้าทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ทล.๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๔๘+๓๐๐ - กม.๓๕๐+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 โครงข่ายทางหลวงได้รับการพัฒนา รหัสงาน ๑๑๔๐๐ กิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม 0100 ตอนห้วยยาง- บางสะพาน ระหว่าง กม.๓๘๒+๑๐๐ - กม.๓๘๒+๗๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 14/01/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ 2565 รหัสงาน 22200 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี - ยางชุม ระหว่าง กม.0+050 – กม.3+883 ปริมาณงาน 1 แห่ง (47,856 ตร.ม.) 12/01/2565 หห.45/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๓๓๓๐๐ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๓๓๕+๘๑๓ - กม.๓๓๙+๘๐๐(เป็นช่วงๆ)ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๖,๒๓๒ เมตร) 11/01/2565 สัญญาเลขที่ หห.38/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 โครงการก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๖ ค่าก่อสร้างที่พักริมทาง ทางหลวงหมายเลข ๓๗ ตอนควบคุม ๐๒๐๐ ตอนวังโบสถ์ - ปราณบุรี ระหว่าง กม.๓๒+๒๕๘ - กม.๓๒+๙๙๒ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 06/01/2565 หห.41/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๑๖๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๘+๓๒๕ - กม.๑๐+๓๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓๖,๐๐๐ ตร.ม.) 27/12/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รหัสงาน ๒๘๐๐๓ โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๔ ระหว่าง กม.๒๕๔+๘๐๐ - กม.๒๕๗+๐๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๒.๒๕๐ กม.) 27/12/2564 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 143 รายการ