วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 333/35/64/203 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 333/45/64/200 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/03/2564 33/60/64/199 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
4 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/03/2564 33/35/64/198 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/03/2564 33/60/64/197 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
6 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 11/03/2564 333/35/64/195 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
7 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 10/03/2564 33/35/64/194 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 09/03/2564 333/60/64/193 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
9 จ้างเหมาซ่อมผิวทางชำรุด ใน ทล.3169 ตอน สามแยกบางสะพาน - ชายทะเล ที่ กม. 9+564 - กม.10+275 REMOVAL OF EXISTING STRUCTURES - COLD MILLING 3 CM.DEEP งานติดตั้งป้ายและอุปกรณ์จราจรระหว่างการก่อสร้างบริเวณช่องจราจรขาว สำหรับทางหลวง 4 ช่องทาง รวม 1 รายการ 09/03/2564 333/-/64/192 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
10 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/03/2564 333/40/64/190 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 04/03/2564 333/60/64/187 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 03/03/2564 333/60/64/185 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
13 ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 7 รายการ 03/03/2564 333/45/184 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
14 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 03/03/2564 333/60/64/183 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
15 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 02/03/2564 333/35/64/182 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 753 รายการ