วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 07/12/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล กิจกรรมหลักผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๓ ตอน หนองหมู-ห้วยยาง ระหว่าง กม.๒๙๐+๒๓๐ - กม.๒๙๑+๘๗๐ ปริมาณ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 07/12/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล กิจกรรมหลัก ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอน วังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๖๗+๐๙๐ - กม.๒๖๘+๒๐๐ ปริม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 07/12/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างความมั่นคงตามแนวชายแดน พื้นที่ตอนใน และชายฝั่งทะเล กิจกรรมหลัก ผนึกกำลังเพื่อเสริมสร้างและบูรณาการความมั่นคงตามแนวชายแดน กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู-ห้วยยาง ระหว่าง กม.278+850 - กม.279+420 ปริมาณ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) งานจ้างเหมาก่อสร้างบ้านพักเรือนแถวชั้นประทวนและพลตำรวจ เรือนแถวชั้นประทวน 10 คูหา ของสถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู – ห้วยยาง ที่ กม.308+100 LT. ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) งานก่อสร้างหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงเกาะหลัก (ตู้ยามตำรวจทางหลวง) พร้อมสิ่งประกอบ ของสถานีตำรวจ 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ระหว่าง กม.298+890 - กม.299+040 ด้านซ้ายทางฝั่งขาล่องใต้ ปริมาณงาน 1 หลัง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) งานจ้างเหมาก่อสร้างห้องน้ำบริการประชาชน (ชาย - หญิง ผู้พิการ) ปริมาณงาน 1 แห่ง ของสถานีตำรวจ 3 กองกำกับการ 2 กองบังคับการตำรวจทางหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม.308+100 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเสริมสร้างการป้องกันและลดอุบัติเหตุในการคมนาคมและการเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติ กิจกรรมย่อย 3 งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3497 ตอนควบคุม 0100 ตอนช้างแรก – บางสะพานน้อย กม.0+375 - กม.2+675 ปริมาณงาน 1 แห่ง (78 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม และยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง แบบ High Mast ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม.278+850 - กม.279+420 วงเงินงบประมาณ 3,445,000 บาท ปริมาณงาน 1 แห่ง (6 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม และยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 0603 ตอนหนองหมู - ห้วยยาง กม.290+230 - กม.291+870 ปริมาณงาน 1 แห่ง (110 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 18/11/2563 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุ อาชญากรรม และยาเสพติด กิจกรรมย่อย งานไฟฟ้าแสงสว่าง ทางหลวงหมายเลข 3217 ตอนควบคุม 0100 ตอนกุยบุรี - ยางชุม กม.11+000 - กม.12+750, กม.15+700-กม.17+375 ปริมาณงาน 1 แห่ง (114 ต้น) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 108 รายการ