วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๕+๕๕๐ - กม.๗+๖๐๐ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๕,๓๓๘ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 29/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โปงแย้ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๔+๒๖๕ - กม.๑๕+๒๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 29/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนปราณบุรี - ปากน้ำปราณ ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖+๙๐๐ - กม.๘+๒๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 29/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ กิจกรรมปรับปรุงการแบ่ง ทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๖+๑๐๐ - กม.๒๖+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 29/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๔๐๐ กิจกรรม ปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวหิน - โป่งแย้ ตอน ๒ ระหว่าง กม.๒๑+๓๐๐ - กม.๒๑+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 28/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพความปลอดภัยบนทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๓๗๐๐ กิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๓๗๗+๐๘๐ - กม.๓๗๗+๔๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 28/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๒๑๘ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอนหัวหิน - โป่งแย้ ระหว่าง กม.๒+๕๐๒ - กม.๒+๗๘๓ LT., RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๓,๓๗๒ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 28/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๓๒๐๐๐ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ระหว่าง กม.๒๔๑+๗๖๕ - กม.๒๔๒+๓๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 28/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๑ ตอนห้วยทรายใต้ - วังยาว ระหว่าง กม.๒๑๐+๑๖๗ -กม.๒๑๑+๓๕๑-RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๑๖,๖๙๑ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 28/09/2565 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) กิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รหัสงาน ๒๒๒๐๐ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๔ ตอนควบคุม ๐๖๐๒ ตอนวังยาว - หนองหมู ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๔๔+๓๐๐ - กม.๒๔๖+๒๗๒ LT.,RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง (๔๔,๘๘๔ ตร.ม.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 181 รายการ