วิสัยทัศน์ : " บำรุงรักษาทางหลวงเป็นระบบมาตราฐาน รองรับระบบการขนส่งอย่างยั่งยืน "
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 9,008.16 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างทำป้ายไวนิลฯ จำนวน 9 รายการ 07/04/2564 9,897.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ 07/04/2564 97,520.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/04/2564 5,812.56 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2564 247,550.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 05/04/2564 0.00 ยกเลิก เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) การจัดซื้อจัดจ้าง ระหว่าง เดือน มกราคม 2564 ถึง เดือน เมษายน 2564 ไตรมาส 2 06/04/2564 99,004.24 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 19,982.25 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/04/2564 237,957.30 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมาทำรั้วสำนักงานหมวดทางหลวงทับสะแก 01/04/2564 499,985.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 26/03/2564 9,004.80 ยกเลิก เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างเหมาซ่อมแซมสะพานคนเดินข้าม ในทางหลวงหมายเลข 4 ตอน หนองหมู - ห้วยยาง ที่ กม. 324+100 24/03/2564 499,845.93 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 5 รายการ 18/03/2564 98,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/03/2564 12,100.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) จ้างซ่อมป้ายเตือนทางร่วมและหลักกันโค้ง ใน ทล.๔ ตอนห้วยยาง - บางสะพาน ที่ กม.๓๙๖+๐๐๐ (งานบูรณะทรัพย์สิน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2564 9,548.50 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,114 รายการ